E-MAIL

12:53 pm, July 11, Thursday

Implicare tineri cercetători

 

 

SIMION VIOLETA

 

STUDII:

1990-1996: Facultatea de Medicina veterinara, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti;

1998-prezent: cadru didactic al Facultatii de Medicina Veterinara, Universitatea Spiru Haret Bucuresti;

2000: inscriere la doctorat in domeniul Medicina Veterinara, avad ca tema Cercetari privind contaminarea cu fungi si efectele acesteia asupra productiei si starii de sanatate a vacilor de lapte din exploatatiile familiale sustinand pana in prezent toate examenele si referatele cu calificativul foarte bine.

 

ACTIVITATI PROFESIONALE:

1996-1998: medic veterinar firma privata;

1998-1999 Preparator univ. disciplina Nutritie si control sanitar-veterinar al furajelor, FMV-USH Bucuresti;

1999-2004: Asistent univ. disciplina de Nutritie si control sanitar-veterinar al furajelor, FMV-USH Bucuresti;

– 2004-prezent: Sef lucrari, titular al disciplinei Nutritie. Alimentatie. Agronomie Nutritie, FMV-USH Bucuresti;

 

DOMENII DE COMPETENTA:

Nutritie si alimentatie, bunastarea si protectia animalelor, molismologie si protectia mediului 

 

ACTIVITATE STIINTIFICA:

-19 lucrari stiintifice comunicate in cadrul manifestarilor stiintifice nationale (Bucuresti, Timisoara, Iasi), 4 lucrari stiintifice comunicate in cadrul manifestarilor stiintifice nationale cu participare internationala si 2 lucrari stiintifice comunicate in cadrul manifestarilor internationale;

– 21 lucrari stiintifice publicate dintre care: 15 lucrari in Analele Universitatii Spiru Haret, Seria Medicina Veterinara, Volumul de rezumate al Facultatii de Medicina Veterinara Timisoara, revista de Zootehnie si Medicina Veterinara, Revista Romana de Medicina Veterinara, la care autor principal 6 lucrari;

– 2 carti publicate

Dintre aceste lucrari, amintim:

1. The incidence of heavy metals in the one pond area around of Buchraest and in fishes that populated these waters (Simion Violeta-Elena,  Elena Mitranescu, Adriana Amfim, Dana Tapaloaga), International Congress in Animal Hygiene, 17-21 June 2007, Tartu, Estonia

2. Nutritia si alimentatia animalelor de ferma – lucrari aplicative Editura Fundatiei Romania de Maine, 2004 (primautor);

3. The fungus and mycotoxins contamination on the fodder for milk cows (SimionVioleta-Elena, Elena Talmaciu, Elena Mitranescu, Adriana Amfim, Dana Tapaloaga), Al 8-lea Congres al Asociatiei Central Europene de Buiatrie, 5-8 Iunie 2007, România, Revista Româna de Medicina Veterinara, Vol. 17 2/2007, pp.311-318.

4. The risk of mycotoxins for the health of milk cows and of human consumer (Simion Violeta Elena), Buletin USAMV – CN, ISSN 1454-2382, Cluj Napoca, 62/2005, pg. 295

5. The assessment of cattle’s welfare in household units from Rucar – Bran area (Elena Mitranescu, F. Furnaris, Dana Tapaloaga, Violeta Simion, C. Togan), ISAH – 2007: the XIII International Congress in Animal Hygiene, Tartu, Estonia

 

MEMBRU AL ASOCIATIILOR PROFESIONALE:

Asociatia Medicilor Veterinari din Romania,

Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (1999).

 

PARTICIPARI LA CONFERINTE SI SIMPOZIOANE:

– participare congres national: 1 lucrare (prim-autor);

– participare simpozion national cu participare internationala: 3 lucrari (prim-autor);

– participare simpozion international: 2 lucrari (prim-autor);

– organizarea a 3 simpozioane pe teme de nutritie si alimentatie a animalelor domestice in Facultatea de Medicina Veterinara, USH, cu participarea unor firme de profil din tara.

 

BREVETE DE INVENTII:

cerere dosar nr.a 200401116 A0, clasa A 23K 1/10; A 23K 1/18.

 

PARTICIPAREA IN PROIECTE DE CERCETARE:

– Director de proiect din partea FMV-USH Bucuresti, partener la Proiectul de Cercetare de Excelenta CEEX 2006 avand ca tema: Micotoxinele hepato-nefrotoxice (aflatoxinele, ochratoxinele, sterigmatocistina, citrinina) factori de risc majori pentru sanatatea omului si a animalelor; Studii epidemiologice, morfoclinice si de strategie preventiva, Conducator proiect Conf.Univ.Dr. Liviu Miron, USAMV Ion Ionescu de la Brad, Iasi (100.000 RON, perioada 2006-2008);

– Membru in colectivul de cercetare al FMV-USH (Turcu Danut, Coman Toma, Calin Victor, Simion Violeta-Elena, Diaconescu Cristiana, Constantin Maricica) la proiectul Modernizarea exploatarii vacilor de lapte in vederea cresterii competitivitatii tehnologice ca o cerinta a integrarii in Uniunea Europeana, Conducator proiect CEEX Gurita Adela Gabriela, Institutul de Cercetare dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, Program PNCDI (100.000 RON);

– Director contracte economice cu firme private din tara: 3 (3.500 RON, perioada 2005-2006)

 

  

COMPETENTE :

Lector drd. Simion Violeta este un cercetator in formare cu deosebite abilitati in domeniul analizelor de laborator. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, efectuarea de analize de laborator in vederea determinarii indicatorilor specifici bunastarii pestilor, participarea la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, la stabilirea cerintelor de avizare si auditare si la stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

 

ROLUL IN CADRUL PROIECTULUI DE FATA:

– consta in participarea la activitatile de documentare, precum si in efectuarea analizelor de laborator utile pentru determinarea nivelului de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timpul transportului si in unitatile de taiere.

Datorita experientei in activitatea de laborator, va putea fi un factor decizional in stabilirea portofoliului de analize de laborator utile pentru determinarea bunastarii pestilor, aplicabile in conditiile tariii noastre.

 

 

 

 

TOGAN CRISTIAN 

 

PREGATIREA SI EXPERIENTA PROFESIONALA:

iunie 1999 – Facultatea de Medicina Veterinara – Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti,

2001 – 2003 – Scoala de Studii Postuniversitare – Facultatea de Medicina Veterinara – Specializarea: Igiena Alimentelor si Sanatate Publica,

2002 – Atestat de Participare la Seminarul cu tema: Armonizarea legislativa cu normele CE – Controlul sanitar veterinar conform conceptului de la grajd la masa (Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala,

2002 – Certificat de absolvire a cursului cu tema: Standardul SR.EN 45004: Criterii generale pentru functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaza inspectii,

2002 – Seminarul cu tema Sisteme de control eficient TAIEX – IRLANDA.

2002 – admiterea la doctorat specializarea: Zooigiena, titlul tezei de doctorat Bunastarea gainilor ouatoare in unitatile de exploatare si pe timpul transportului in vederea abatorizarii

2003 – Instruire in Olanda – Rotterdam in domeniul Activitati de inspectie si control sanitar veterinar la frontiera

 

LOCURI DE MUNCA:

2000 – Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala – Directia de Inspectie Sanitara Veterinara la Frontiera – inspector;

2002 – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Agentia Nationala Sanitara Veterinara  – inspector al politiei sanitare veterinare;

2004 – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – Directia de Inspectie, Control si Coordonarea Institutelor Veterinare – Consilier superior

2005 – prezent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Sef servici Directie de Inspectie din cadrul Directiei Generale de Inspectie si coordonare PIF

 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE:

Engleza ( nivel mediu)

 

ALTE ABILITATI: cunostinte PC (Windows XP, Word, Excel)

 

DOMENII DE COMPETENTA:

Bunastarea si protectia animalelor, legislatie sanitara veterinara, activitate de inspectie si control al produselor alimentare si de avizare/autorizare a exploatatiilor zootehnice si abatoarelor

 

ACTIVITATE STIINTIFICA:

1. The assessment of diary cow in a farm from southern area of Romania – F. Furnaris, I. Dinita, Elena Mitranescu, C. Togan; Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara; Seria C; XLVIII; Vol. I; 2005; pg. 331-336

2. The assessment of the breeding hen welfare in a farm from Vrancea country; F. Furnaris, C. Togan, Elena Mitranescu – Lucrari Stiintifice Medicina Veternara; Seria C; XLVIII; Vol. I; 2005; pg. 337-342

3. The assessment of cattle’s welfare in household units from Rucar Bran area – Elena Mitranescu, F. Furnaris, Dana Tapaloaga, Violeta Simion, C. Togan, ISAH – 2007: the XIII International Congress in Animal Hygiene, Tartu, Estonia

4. In-field assessment of breeding hens’ welfare in a farm from Ilfov county – Furnaris Florin, Elena Mitranescu, Tudor Laurentiu, Ilie Lucian, Togan Cristian, Elena Staicu, Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara, Timisoara, 2007

5. Comparative study between the welfare level of laying hens reared in household units and the welfare level of the laying hens reared in alternative system – F. Furnaris, Elena Mitranescu, B. Tasbac, Elena Staicu, Lucrari Stiintifice de Medicina Veterinara, Seria C, Vol. XLXI, Bucuresti, 2006, pp. 81-85

 

COMPETENTE :

Cercetator drd. Togan Cristian are experienta consistenta in legatura cu efectuarea activitatilor de inspectie si control. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timul transportului si taierii, a auditurilor de supraveghere pentru unitatile mentionate si pentru mijloacele de transport, participarea la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, la stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

 

ROLUL IN CADRUL PROIECTULUI DE FATA:

– consta in participarea la activitatile de documentare – cu accent pe latura legislativa a problemei (standardele de bunastare la pesti), precum si la studiile in teren cu scopul stabilirii elementelor de constructie si amenajare a unitatilor piscicole, a conditiilor de crestere si exploatare, a conditiilor de transport si taiere.

Experienta in activitatile de inspectie ii permite implicarea la toate nivelurile in stabilirea procedurilor de audit sub raportul protectiei si bunastarii pestilor, la stabilirea procedurilor si cerintelor de avizare a proiectelor de amenajari piscicole, precum si la efectuarea de audituri.

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Teusdea Valer, in calitate de membru al proiectului de fata si de conducator stiintific al celor doi cercetatori in formare participanti la acesta, respectiv Lector drd. Simion Violeta si Cercetator drd. Togan Cristian, si-a prezentat acordul ca acestia sa colaboreze la proiectul de fata, fapt care le va asigura dezvoltarea stiintifica si profesionala.

Doctoranzii vor participa efectiv atat la partea de documentare, cat si la efectuarea experimentarilor si la prelucrarea datelor obtinute. Interpretarea cauzala a rezultatelor obtinute se va face in echipa, pentru ca si membrii echipei care nu si-a dezvoltat inca abilitatile privind sistemul de interpretare si decizie asupra rezultatelor evaluarii bunastarii pestilor sa poata participa la aceasta faza a cercetarii.

Informatiile din literatura de specialitate cu privire la tematica abordata, precum si o parte din rezultatele obtinute vor fi utilizate de catre doctoranzi la completarea si imbunatatirea capitolelor de documentare incluse in teze sau pentru intocmirea referatelor din planul de pregatire individuala.