E-MAIL

9:10 pm, June 7, Friday

Metodologia cercetării

Pentru realizarea obiectivelor, metodologia de cercetare a prezentului proiect va implica urmatoarele:

– efectuarea documentarii asupra metodologiei de evaluare a bunastarii la pesti la nivel european si la nivel global;

– studii in teren in scopul stabilirii atat a elementelor de constructie si amenajare a unitatilor piscicole, a conditiilor de crestere si exploatare, cat si a conditiilor de transport si taiere;

– studierea comportamentului pestilor din exploatatii, pe timpul transportului si in unitatile de taiere, pentru a evidentia modificarile de comportament utile in stabilirea nivelului de bunastare;

– prelevarea de probe si efectuarea determinarilor de laborator din acestea, in vederea stabilirii portofoliului de analize necesare pentru verificarea indicatorilor specifici bunastarii pestilor in exploatatii, pe timpul transportului si taierii.

Atuurile echipei de cercetare pentru realizarea proiectului sunt reprezentate de implicarea acesteia de peste 18 ani in activitati didactice teoretice si practice in domeniul igienei, protectiei mediului, bunastarii si protectiei animalelor.

In sustinerea acestei afirmatii, mentionam ca atat directorul de proiect, cat si membrii echipei au coordonat si efectuat lucrari de cercetare in domeniul evaluarii bunastarii animalelor si au propus introducerea si oficializarea la scara nationala a unui sistem numeric integrativ de evaluare.

Trei membri ai echipei de cercetare, respectiv managerul proiectului si doi cercetatori cu experienta activeaza in cadrul disciplinelor de Bunastarea si protectia animalelor si Igiena animalelor si protectia mediului din departamentul Productii animaliere si Sanatate Publica, avand o vasta experienta in domeniul bunastarii animalelor si a determinarii nivelului si influentei factorilor naturali de mediu: aer, sol si apa.

Cercetatorii in formare din structura echipei de cercetare au manifestat interes deosebit pentru domeniul bunastarii animalelor, fapt demonstrat atat de activitatea lor publicistica, cat si de faptul ca urmeaza a finaliza lucrari de doctorat avand ca subiect bunastarea animalelor de interes zootehnic.

Conf. Dr. Mitranescu Elena, managerul proiectului, este un cercetator recunoscut in domeniul igienei animalelor si protectiei mediului si al bunastarii si protectiei animalelor. Va participa la urmatoarele activitati din cadrul proiectului: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, stagii de cercetare si documentare in strainatate, procurarea de aparatura de calcul, de prelevare si analiza utila pentru determinarea nivelului bunastarii pestilor, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timul transportului si taierii, a auditurilor de supraveghere pentru unitatile mentionate si pentru mijloacele de transport, se va implica in organizarea instruirilor cu medicii din teritoriu, cu procesatorii si transportatorii (in vederea diseminarii rezultatelor proiectului), va participa la analizele de laborator in vederea determinarii indicatorilor specifici bunastarii pestilor, va reprezenta un factor decizional important in stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, in stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Prof. Dr. Teusdea Valer este un membru marcant al echipei de cercetare, prodigioasa activitate in domeniul igienei animalelor, protectiei mediului, bunastarii si protectiei animalelor conferindu-i vizibilitate pe plan national si international. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, procurarea de aparatura de calcul, de prelevare si analiza utila pentru determinarea nivelului bunastarii pestilor, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timul transportului si taierii, a auditurilor de supraveghere pentru unitatile mentionate si pentru mijloacele de transport, organizarea instruirilor cu medicii din teritoriu, cu procesatorii si transportatorii (in vederea diseminarii rezultatelor proiectului). De asemenea, va reprezenta un factor decizional important in stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, in stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Lector Dr. Tapaloaga Dana, cercetator cu experienta indelungata in domeniul sistemelor de productie animaliera, va participa la: documentare, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, organizarea instruirilor cu medicii din teritoriu, cu procesatorii si transportatorii (in vederea diseminarii rezultatelor proiectului). De asemenea, va participa la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, in stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Asist. Dr. Furnaris Florin este un cercetator cu experienta in domeniul evaluarii bunastarii animalelor de ferma, experienta castigata in urma numeroaselor evaluari in teren, a participarilor la numeroase simpozioane, sedinte si intalniri ale crescatorilor sau specialistilor in acest domeniu, dar si a sustinerii tezei de doctorat in acest domeniu. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, stagii de cercetare si documentare in strainatate, procurarea de aparatura de calcul, de prelevare si analiza utila pentru determinarea nivelului bunastarii pestilor, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timul transportului si taierii, a auditurilor de supraveghere pentru unitatile mentionate si pentru mijloacele de transport. Va participa la organizarea instruirilor cu medicii din teritoriu, cu procesatorii si transportatorii, la efectuarea analizelor de laborator in vederea determinarii indicatorilor specifici bunastarii pestilor, la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, la stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Lector drd. Simion Violeta este un cercetator in formare cu deosebite abilitati in domeniul analizelor de laborator. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, efectuarea de analize de laborator in vederea determinarii indicatorilor specifici bunastarii pestilor, participarea la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, la stabilirea cerintelor de avizare si auditare si la stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Cercetator drd. Togan Cristian are experienta consistenta in legatura cu efectuarea activitatilor de inspectie si control. Participarea sa in cadrul proiectului va include urmatoarele activitati: documentare, deplasari in tara in vederea documentarii si diseminarii rezultatelor, efectuarea de audituri de bunastare a pestilor in unitatile de exploatare, in timul transportului si taierii, a auditurilor de supraveghere pentru unitatile mentionate si pentru mijloacele de transport, participarea la stabilirea cerintelor de avizare a unitatilor de exploatare si taiere a pestilor si a mijloacelor de transport sub raportul bunastarii, la stabilirea cerintelor de avizare si auditare si in stabilirea propunerii finale a unor metodologii de evaluare a bunastarii la pesti.

Metodele de cercetare utilizate de prezentul proiect cuprind: studii si audituri in teren, analize de laborator, metode experimentale, metode statistico-matematice de prelucrare a rezultatelor.

Studiile in teren vor urmari stabilirea starii generale de sanatate, dar si influenta factorilor de mediu natural (apa, aer) si a conditiilor de management din unitatile de exploatare, de taiere sau din timpul transportului asupra pestilor. In acest scop, se va utiliza atat aparatura de care dispune la ora actuala echipa de cercetare (prelevatorul portabil de apa model PPA 3 – pentru prelevarea probelor, sonometrul SL 4012, luxmetrul LX 1102, oxigenmetrul OPT-02 si dispozitivul multifunctional LM 8010 – pentru evidentierea factorilor de mediu ambiant cu influenta asupra bunastarii pestilor: nivelul vibratiilor, nivelul luminos, curentii de aer, concentratia oxigenului in apa, temperatura aerului si a apei etc.), cat si cea nou achizitionata (prelevatoarele de apa model SP 100 si SP 200). Se vor recolta probe care vor fi analizate la nivel de laborator, in scopul verificarii nivelui de bunastare stabilit in teren; de asemenea se va stabili etograma, cu ajutorul aparaturii video care va fi achizitionata.

Pentru efectuarea experimentelor si analizelor de laborator se va apela la aparatura de ultima generatie solicitata din fondurile proiectului. Astfel, se va folosi spectofotometrul Nova 400 pentru analiza proprietatilor fizice, chimice, bacteriologice si biologice ale probelor de apa recoltate in teren, iar analizorul hematologic Reflotron Plus pentru determinarea parametrilor hematologici utili in stabilirea nivelului general al bunastarii pestilor.

Interpretarea rezultatelor se va realiza prin metode statistico-matematice, folosindu-se atat infrastructura de calcul detinuta de catre membrii echipei de cercetare, cat si cea nou achizitionata din fondurile proiectului.