E-MAIL

8:32 am, June 11, Tuesday

Realizare obiective şi activităţi

 

2007

Obiective prevăzute (Anexa IIa/Contractul de finantare) Gradul de realizare
1

Efectuarea documentarii privind problemele de bunăstare la peştii din unităţile de exploatare, în timpul transportului sau în unităţile de taiere, metodologia de evaluare a bunăstării la peşti, standardele (minime si optime) de bunăstare, precum şi legislaţia în domeniu pe plan european şi mondial

 total

2

Completarea infrastructurii existente cu aparatura de calcul si cea utilă pentru înregistrarea etogramei la peşti, ca indicator de bunăstare obiectiv (OWI – objective welfare indicator)

 total

 

      Activitati prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1

Achizitionarea de carti, de standarde de bunastare la pesti si de acte normative in domeniu (legi ale statelor membre ale UE sau ale altor state, directive ale UE etc.); achitarea taxelor de acces la bazele de date ale programelor europene care urmaresc bunastarea pestilor in habitate naturale sau a celor din acvacultura

 total

2

Deplasari in tara atat pentru documentare si schimb de informatii cu specialistii in domeniu, cat si pentru diseminarea rezultatelor

 total

3 Procurarea aparaturii

 total

4

Efectuarea instructajului in vederea utilizarii aparaturii achizitionate in mod cat mai eficient

 total

 

2008

Obiective prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1

Dotarea laboratoarelor cu aparatura necesara pentru prelevarea apei si analiza calitatii acesteia, precum si pentru analiza probelor biologice; efectuarea unor stagii de cercetare si documentare in strainatate

 total

2

Amenajarea de modulele experimentale privind asigurarea bunastarii pestilor pe timpul taierii acestora; stabilirea procedurilor de audit sub raportul bunastarii si protectiei pestilor in centrele de taiere si de colectare, stabilirea procedurilor si cerintelor de avizare pentru aceste unitati; efectuarea de audituri

 total

3

Stabilirea procedurilor si efectuarea de audituri sub raportul protecţiei si bunastarii pestilor in unitatile de exploatare, precum si stabilirea procedurilor si cerintelor de avizare a proiectelor de amenajari piscicole

 total

 

      Activitati prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1 Procurarea aparaturii

 total

2

Efectuarea instructajului privind utilizarea eficienta a acestor aparate de ultima generatie

 total

3 Efectuarea unor stagii de cercetare si documentare in strainatate

Metodologia de lucru pentru aparatele achizitionate a fost perfect insusita , dar nu a fost posibila efectuarea stagiilor in strainatate. Aceste stagii s-au reprogramat in anul 2009

4

Urmarirea corelatiei existente intre metodele de manipulare, de asomare si de taiere a pestilor si bunastarea acestora

 total

5

Utilizarea rezultatelor obţinute in cadrul modulelor experimentale pentru a stabili punctele critice si limitele care ar putea fi utilizate in cadrul unui sistem de evaluare a bunastarii pestilor in unitatile de taiere bazat pe HACCP

 total

6

Stabilirea si efectuarea de audituri privind protectia si bunastarea pestilor in unitatile de taiere

 total

7

Stabilirea cerintelor de avizare sub raportul bunastarii pentru unitatile de taiere a pestelui

 total

8

Stabilirea si efectuarea de audituri privind protectia si bunastarea pestilor

 total

9

Stabilirea cerintelor de avizare sub raportul bunastarii pentru amenajarile piscicole in albiile apelor curgatoare, pentru constructiile hidrotehnice, pentru bazine piscicole artificiale si pentru unitatile functionale si ansambluri

 total

 

 2009

Obiective prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1

Preluarea si adaptarea metodologiilor Uniunii Europene de control a protectiei si bunastarii pestilor prin analize de laborator

 total

2

Proiectarea si experimentarea unor mijloace de transport speciale pentru pesti

 total

3

Diseminarea informatiilor utile pentru asigurarea protectiei si bunastarii pestilor

 total

 

      Activitati prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1 Stabilirea portofoliului de reguli specifice bunastarii pestilor pe timpul transportului

 total

2

Stabilirea portofoliului de analize de laborator necesare pentru verificarea indicatorilor specifici bunastarii pestilor in exploatatii, pe timpul transportului si taierii; efectuarea acestora

 total

3

Amenajarea de module experimentale privind asigurarea bunastarii pestilor pe timpul transportului, in functie de specie si durata calatoriei. Se vor lua in considerare: densitatea pestilor, temperatura apei, adancimea, concentratia de oxigen din apa etc.

 total

4

Dezvoltarea unui web-site propriu si publicarea unor ghiduri utile crescatorilor, medicilor veterinari si tuturor celor interesati

 total

 

2010

Obiective prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare

1 Diseminarea informatiilor utile pentru asigurarea protectiei si bunastarii pestilor

 total

2 Auditarea de supraveghere a exploatatiilor piscicole pentru garantarea asigurarii conditiilor legate de protectia si bunastarea pestilor, a mijloacelor de transport si a unitatilor de taiere a pestelui

 total

3 Propunerea unor sisteme de evaluare a bunastarii pestilor in exploatatii, pe timpul transportului si a taierii adaptate conditiilor specifice din Romania

 total

 

      Activitati prevazute

(Anexa IIa/Contractul de finantare)

Gradul de realizare
1 Actualizarea bazei de date asociată web-sitului propriu şi publicarea unui ghid util atât crescătorilor, cât şi medicilor veterinari

 total

2 Auditarea de supraveghere a exploataţiilor sub raportul asigurării condiţiilor de protecţie şi bunăstare a peştilor

 total

3 Auditarea de supraveghere a mijloacelor de transport a peştelui sub raportul asigurării condiţiilor de protecţie şi bunăstare

total

4 Auditarea de supraveghere a unităţilor de tăiere a peştelui sub raportul asigurării condiţiilor de protecţie şi bunăstare

 total

5 Înaintarea unor propuneri de sisteme pentru evaluarea bunăstării peştilor în exploataţii, pe timpul transportului şi al tăierii aplicabile în ţara noastră, în urma tuturor cercetărilor efectuate

 total